Dokumenta

Планови и извештаји

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2022-23

ЕТОС 2021-2022.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Извештај годишњег плана рада 19. 09. 2022.

10.10.2021-ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Правилници

Статут школе