Istorijat

Retko koja škola u opštini Novi Pazar može da se pohvali tako bogatom istorijom svoga razvoja kao Tehnička škola.Podaci njenog nastajanja su istorija,a istoriju takvog nastanka i razvoja na našu sreću,nas članova kolektiva,tadašnjih učenika,a sadašnjih vernih svedoka takvih događanja,čine brojni privrednici,politički radnici,privatni preduzetnici,vredni majstori i za nas priznati radnici.


Podaci poznati našoj školi govore da je ova obrazovno-vaspitna ustanova radila pod raznim nazivima,tačnije prema zahtevima i potrebama društvene sredine i preduzeća u njoj:Trgovačka škola,zanatska škola,Škola u industriji i zanatstvu,Škola učenika u privredi,Škola za kvalifikovane radnike,Tehnički školski centar,Obrazovni centar „Zenun Hasković“ sa OUR-ima „Miodrag Jovanović“ i „1. maj“ i na kraju Tehnička škola sa sadašnjim imenom.


Počeci sadašnjih područja rada,što se tiče četvorogodišnjeg obrazovanja su još od 1973/1974. godine kada su upisani i prvi učenici u području rada mašinstvo i obrada metala.Kasnije 1977/1978. godine Tehnički školski centar prerasta u Obrazovni centar „Zenun Hasković“ kao realna potreba obrazovanja u proizvodnim zanimanjima.Takva orijentacija je bila opravdana imajući u vidu ekonomsku nerazvijenost opštine,kao i planove na njenom privrednom i društvenom razvoju.Uslovi rada učenika i nastavnika u školi su bili izuzetno teški.Nastava se izvodila počev od većih privatnih kuća da današnje velelepne građevine spremne da zadovolji potrebe preko 1000 učenika i 100 radnika u tri područja rada:mašinstvo i obrada metala,elektrotehnika i saobraćaj.
Tehnička škola u Novom Pazaru pod ovim nazivom egzistira od 1990. godine
.


Danas škola broji 41 odeljenja u trogodišnjem i četvorogodišnjem školovanju.


Savremena učila,visokoobrazovan kadar i atraktivna zanimanja u oblasti elektrotehnike,mašinstva i saobraćaja čine da Tehnička škola bude u žiži interesovanja svršenih osnovaca iz Novog Pazara,Raške,Tutina,Sjenice i drugih gradova.


Tehnička škola se sa pravom može pohvaliti da je pohađaju vrhunski sportisti u karateu,boksu,biciklizmu,atletici,odbojci,košarci i fudbalu.
Njeni đaci redovno učestvuju u humanitarnim akcijama,pomažući nesebično bolesnim i siromašnim sugrađanima,a i redovno učestvuju u akcijama dobrovoljnog davanja krvi.


U cilju ostvarivanja što boljeg i kvalitetnijeg obrazovanja praktična nastava se obavlja pored školske radionice i u preduzećima na području Novog Pazara.

ORDEN ZASLUGA ZA NAROD

UKAZOM PREDSEDNIŠTVA SFRJ BROJ 41 OD 2. JULA 1980. GODINE ZA NAROČITE ZASLUGE I USPEHE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I VASPITAVANJU KADROVA ZA POTREBE PRIVREDE I DOPRINOS ŠIRENJU PROSVETE I KULTURE

ODLIKOVAN JE

TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR „ZENUN HASKOVIĆ“ NOVI PAZAR

ORDENOM ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRNIM ZRACIMA

POVELJA O BRATIMLJENJU

ŠKOLSKI CENTAR „SERGIJE STANIĆ“-TITOGRAD i OBRAZOVNI CENTAR „ZENUN HASKOVIĆ“-NOVI PAZAR SVOJU DUGOGODIŠNJU SARADNJU KRUNIŠU ODLUKAMA ORGANA UPRAVLJANJA,TE PREKO OVLAŠĆENIH PREDSTAVNIKA
POTPISUJU

POVELJU O BRATIMLJENJU

RADNI LJUDI ŠKOLSKOG CENTRA „SERGIJE STANIĆ“ I OBRAZOVNOG CENTRA „ZENUN HASKOVIĆ“ PROŠIRUJU MEĐUSOBNU SARADNJU IZ OBLASTI VASPITANJA I OBRAZOVANJA,KAO VEOMA VAŽNE DRUŠTVENE NADOGRADNJE I TEMELJA NA KOME POČIVA BUDUĆNOST NAŠE ZEMLJE.OVA POVELJA BRATIMLJENJA JE PLAMIČAK ISKRENOG PRIJATELJSTVA SA ŽELJOM DA SE POJAČA I PROŠIRI NA SVOJE GRADOVE TITOGRAD I NOVI PAZAR,NA SR CRNU GORU I SR SRBIJU I ČITAVU SOCIJALISTIČKU FEDERATIVNU REPUBLIKU JUGOSLAVIJU I PRETVORI U BUKTINJU TRAJNOG,NERASKIDIVOG BRATSTVA I JEDINSTVA KOJE TREBA VJEČITO GAJITI.

AKO LJUBAV POVEZUJE,RAD OPLEMENJUJE,BRATSTVO OBAVEZUJE U ZLU I DOBRU.

U Titogradu,19. maja 1990.

OBRAZOVNI CENTAR „ZENUN HASKOVIĆ“
Predsjednik Savjeta
Tuzinac Muhamed
DIREKTOR
Sulejman Mavrić

ŠKOLSKI CENTAR „SERGIJE STANIĆ“
Predsjednik savjeta
Manojlo Vojvodić
DIREKTOR
Božidar Jabučanin