Наставно особље

Р.Бр Стручно веће Презиме и име Врста струч.спреме Степен с. спреме Предмет који предаје  

Стаж август 31.08.2020

 

Лиценца
1 Српски језик и књижевност Ђекић Елвира Проф.срп.ј.и књиж. VII Српски ј. и књиж 27 Да
2 Хануша Самир Проф.срп.ј.и књиж. VII Српски ј. и књиж 19 Да
3 Смаилбеговић Алма Проф.срп.ј.и књиж. VII Српски ј. и књиж 15 Да
4 Гицић Азра Проф.срп.ј.и књиж. VII Српски ј. и књиж 10 Да
5

6

Зоранић Хариса

(Биберовић Зејна)

Проф.срп.ј.и књиж.

Проф.срп.ј.и књиж.

VII

VII

Српски ј. и књиж

Српски ј. и књиж

9

2

Не

Не

7 Миловић Сања Проф.срп.ј.и књиж. VII Српски ј. и књиж 18 Да
8 Хусеиновић Минела Проф.срп.ј.и књиж. VII Српски ј. и књиж 7 Не
9 Спахић Азра Проф.срп.ј.и књиж. VII Српски ј. и књиж 2 Не
10 Хакић Амра

 

Проф.срп.ј.и књиж.

.

VII

 

Српски ј. и књиж

 

1

 

Не

 

11 Амра Бихорац

 

Проф.срп.ј.и књиж.

.

VII

 

Српски ј. и књиж

 

12 Енглески језик Маринковић Сузана Проф. Енг. језик VII Енглески језик 26 Да
13 Маринковић Вања Проф. Енг. језик VII Енглески језик 26 Да
14 Шеховић Аида Проф. Енг. језик VII Енглески језик 22 Да
15 Рујевић Данира Проф. Енг. језик VII Енглески језик 6 Не
16 Омеровић Елведина Проф. Енг. језик VII Енглески језик 25 Да
17 Сарачевић Алмедина Проф. Енг. језик VII Енглески језик 3 Не
18 Дервишевић Аида Проф. Енг. језик VII Енглески језик 13 Да
19 Математика-Информатика Гуџевић Адем Проф. Математике VII Математика 20 Да
20 Ахметовић Камала Проф. Математике VII Математика 18 Да
21 Мушовић Аида Проф. Математике VII Математика 9 Не
22 Халитовић Сенадин Проф. Математике VII Математика 11 Да
23 Мехоњић Златко Проф. Математике VII Математика 12 Не
24 Мехоњић Елмедина Проф. Математике VII Математика 10 Не
25 Личина Адил Проф. Математике VII Математика, информатика 9 Не
26 Имамовић Емина Проф. Математике
27 Бачевац Емин Инг. Информатике VII Информатика 6 Да
28 Роглић Видосав Инг. Информатике VII Информатика 29 Да
29 Физичко васпитање Ватић Рифат Проф. Физичког VII Физичко 31 Да
30 Кршић Албин Проф. Физичког VII Физичко 14 Да
31 Гегић Сеад Проф. Физичког VII Физичко 7 Не
32 Дурановић Мирза Проф. Физичког VII Физичко 15 Да
33 Међедовић  Алмина Проф. Физичког VII Физичко 2 Не
34 Природне науке Биологија и екологија Џанковић Садика Проф. Биологије VII Биологија 12 Да
35 Ђерлек Амела Проф. Биологије VII Биологија 20 Да
36 Зуковић Селма Проф. Биологије VII Биологија 5 Не
Мустафић Лида-боловање Проф. Биологије VII Биологија 2 Не
37 Хемија Бећовић Зилха Проф. Хемије VII Хемија 5 Не
38 Физика Мурић Ријад Проф. Физике VII Физика 6 Не
39 Цурић Самир Проф. Физике VII Физика 23 Да
40 Џанковић Селма Проф. Физике VII Физика 1 Не
41 Друштвене науке Психологија грађанско Ђуловић Џенанa

 

Проф. Психологије VII Психологија, грађа

васпитање

3 Не
50 Устав и право грaђана Гицић Сузан Дипломирани правник VII Устав и право грађана,социологија са правима

грађана

15 Да
50 Филозофија Богућанин Алма Проф. Филозофије VII Филозофија 9 Да
51 Ћатовић Нусрета Проф.Филозофије VII Филозофија 16 Да
52 Социологија Реџовић Нермин Проф. Социологије VII Социологија 4 Не
53 Нуковић Мушка Проф.  Филозофије и Социологије VII Филозофија

и Социологија

15 Да
54

 

Економија Пајовић Миљана Дипл. Економиста VII Економика и

предузетништво

7 Да
Грачаница Алида Дипл. Економиста VII Економика и

предузетништво

1 Не
55 Историја Емровић Алија Проф. Историје VII Историја 35 Да
Ћоровић Филип Проф. Историје VII Историја 8 Не
Коца Ријад Проф. Географије VII Географија 0 Не
56 Ликјовна култура Aдалета Ватић Проф. Ликовног VII Ликовно 6 Не
Цурић Бинела Проф. Ликовног VII Ликовно 9 Не
57 Машинство и обрада метала Кахровић Исмет Инг. машинства VII Маш. група предмета 2 Не
58 Кадрић Сенада Инг. машинства VII Маш. група предмета 22 Да
59 Костић Биљана Инг. машинства VII Маш. група предмета 27 Да
60 Кујовић Исо Инг. машинства VII Маш. група предмета 20 Да
61 Томовић Вукомир Инг. машинства VII Маш. група предмета 18 Да
62 Томовић Ремзија Инг. машинства VII Маш. група предмета 37 Да
63 Нуховић Дамир Инг. машинства VII Маш. група предмета 18 Да
64 Доловац Сенад Инг. машинства VII Маш. група предмета 5 Да
65 Цамовић Билал Инг. машинства VII Маш. група предмета 13 Да
66 Аземовић Решад Инг. машинства VIII Маш. група предмета 7 Не
67 Ровчанин Самир Инг. машинства VII Маш. група предмета 8 Не
68 Шемсовић Мирза Инг. машинства VII Маш. група предмета 33 Не
69 Бајрамовић Јусуф Инг. машинства VII Маш. група предмета 0 Не
70 Мидовић Ален Спец.Аутомеханич. V Машинска пракса 5 Не
71 Диванефендић Фикрет Спец. Алатничар V Машинска пракса 21 Да
72 Кујовић Муамер Инг. машинства VII Машинска пракса 8 Не
73 Кучевић Изет Спец. Бравар V Машинска пракса 3 Не
74 Челић Мерсад Инг. машинства VI Машинска пракса 1 Не
75 Ујкановић Раиф Инг. машинства VII Машинска пракса 7 Да
76 Електротехника Халиловић Садик Инг. електротехнике VII Електро група предмета 16 Да
77 Нокић Решад Инг. електротехнике VII Електро група предмета 19 Да
78 Нумановић Нермин Инг. електротехнике VII Електро група предмета 28 Да
79

 

( Нуковић Мирсад) Инг. електротехнике VIII Електро група предмета 18 НЕ
80 Углић Џемалудин Инг. електротехнике VII Електро група предмета 24 Да
81 Шабановић Мунир Инг. Електротехнике VIII Електро група предмета 18 Да
82 Шкријељ Џевад Инг. Електротехнике VII Електро група предмета 18 Да
83 Климента Алмина Инг. Електротехнике VII Електро група предмета 1 Да
84 Шаћировић Харун Инг. Електротехнике VII Електро група предмета 22 Да
85 Тајић Алмир Инг. Електротехнике VII Електро група предмета 2 Не
86 Дољак Весад Инг. Електротехнике VII Електро група предмета 14 Да
87 Шароњац Фахрудин Инг. Електротехнике VII Електро група предмета 13 Да
88 Селмановић Едиб Инг. Електротехнике VII Електро група предмета 6 Не
89 Личина Вахид Инг. Електротехнике VII Електро група предмета 10 Да
90

 

Токалић Аладин Инг. Електротехнике VII Електро група предмета 9 Да
91

 

Рифат Љајић Инг. Електротех. VIII Електро група предмета 2  

Не

92 Салиховић Омер Специјалиста електро V Електро пракса 25 Да
93 Суљовић Елида Инг. Информатике VI Електро пракса 11 Не
94 Љајић Харис Инг. Информатике VII Електро пракса 1 Не
95 Лекпек Реџеп Инг. Информатике VII Електро група предмета 1 Не
96 Хасковић Муриз Инг.Електротех. VII Електро група предмета 1 Не
97 Саобраћај Божовић Снежана Инг. Саобраћаја VII Саобр. Група предмета 16 Да
98 Гицић Фикрет Инг. Саобраћаја VII Саобр. Група предмета 28 Да
99 Дупљак Енеса Инг. Саобраћаја VI Саобр. Група предмета 1 Не
100 Идризовић Рифат Инг. Саобраћаја VII Саобр. Група предмета 31 Да
101 Ћурчић Љубиша Инг. Саобраћаја VII Саобр. Група предмета 29 Да
102

 

Плавшић Владимир Инг. Саобраћаја VII Саобр. Група предмета 7 Да
103 Рамчић Дамир Инг. Саобраћаја VII Саобр. Група предмета 7 Не
104 Љухар Мердан Инг. Саобраћаја VI Саобр. Група предмета 6 Не
105 Личина Џенан Инг. Саобраћаја VII Саобр. Група предмета 11 Да
106 Ганић Амел Инг. Саобраћаја VI Саобр. Група предмета 1 Не
107 Ђерлек Мелиса Инг. Саобраћаја VI Саобр. Група предмета 2 Не
108 Муртезић Армин Инг. Саобраћаја VI Саобр. Група предмета 1 Не
109 Абдурахмановић Исмет Инг. Саобраћаја VI Саобр. Група предмета 1 Не
110 Хајдарпашић Алем Инг. Саобраћаја VII Саобр. Група предмета 1 Не
111 Милетић Градимир Спец-Инструктор V Вожња 27 Да
112 Заимовић Унал Спец-Инструктор V Вожња 20 Да
113 Миловић Саша Инг. Саобраћаја VI Вожња 7 Да
114 Даздаревић Џемаил Спец-Инструктор V Вожња 6 Да
115 Халитовић Нермин Спец-Инструктор V Вожња 0 Не
116 Тафиловић Нермина Спец-Инструктор V Вожња 1 Не
117 Шунтић Сенад Спец-Инструктор V Вожња 1 Не
118 Верска настава Куртановић Локман Теолог VII Веронаука-ислам 13 Не
119 Суљовић Алмир Теолог VII Веронаука-ислам 12 Не
120 Аида Смаилагић Мурић Теолог VII Веронаука-ислам 0 Не
121 Радосављевић Никола Теолог VII Веронаука-православ. 10 Не
122 Халиловић Рамиза Теолог VII Веронаука-ислам 7 Не
123 Помоћни наставници Електротехника Нокић Едиб Инг.Информатике VII Помoћни наставник 3 Не
124 Угљанин Билсана Елек.техничар IV Помoћни наставник 6 Не
125 Тимотијевић Загорка Елек.техничар IV Помoћни наставник 0 Не
126  Машинство Гегић Нусрет Маш.техничар IV Помoћни наставник 1 Не
127 Бегановић Харис Маш.техничар IV Помoћни наставник 0 Не