Nastavno osoblje

Наставник

Наставни предмет (Разреднo одељењe)

Атиф Авдовић I 8 – Математика
I 9 – Математика
I 11 – Математика
III 4 – Математика
III 9 – Математика
IV 1 – Математика
IV 3 – Математика
Нејла Авдовић I 5 – Ликовна култура
I 6 – Ликовна култура
I 7 – Ликовна култура
I 11 – Ликовна култура
II 3 – Ликовна култура
II 9 – Ликовна култура
II 10 – Ликовна култура
II 11 – Ликовна култура
Аида Аземовић I 11 – Математика
IV 1 – Математика
Решад Аземовић II 7 – Механика
II 8 – Механика
II 9 – Техничка механика
II 10 – Техничка механика
II 11 – Технологија образовног профила
III 3 – Експлоатација и одржавање моторних возила
III 3 – Моторна возила
IV 1 – Аутоматизација и роботика
IV 1 – Аутоматизација и роботика (вежбе)
IV 2 – Аутоматизација производње и флексибилни производни системи
Семир Алић II 11 – Физичко васпитање
II 12 – Физичко васпитање
III 10 – Физичко васпитање
III 11 – Физичко васпитање
Камала Ахметовић I 2 – Математика
I 4 – Математика
IV 2 – Математика
IV 4 – Математика
IV 6 – Математика
IV 6 – ЧОС
Јусуф Бајрамовић I 11 – Техничко цртање
II 2 – Технологија машинске обраде
III 2 – Пројектовање технолошких система
III 2 – Технологија за компјутерски управљане машине
III 4 – Одржавање моторних возила
III 8 – Основи машинства
Далида Бајровић III 4 – Предузетништво
III 9 – Економика и организација предузећа
III 9 – ЧОС
III 12 – Предузетништво
Стајка Бајровић I 1 – Српски језик и књижевност
I 4 – Српски језик и књижевност
II 2 – Српски језик и књижевност
II 5 – Српски језик и књижевност
III 2 – Српски језик и књижевност
III 2 – ЧОС
III 6 – Српски језик и књижевност
Емин Бачевац I 1 – Рачунарство и информатика
I 2 – Рачунарство и информатика
I 3 – Рачунарство и информатика
I 4 – Рачунарство и информатика
I 5 – Рачунарство и информатика
I 6 – Рачунарство и информатика
I 7 – Рачунарство и информатика
I 8 – Рачунарство и информатика
I 9 – Рачунарство и информатика
I 11 – Рачунарство и информатика
Зилха Бећовић I 1 – Хемија
I 2 – Хемија
I 3 – Хемија
I 3 – ЧОС
I 4 – Хемија
I 5 – Хемија
I 6 – Хемија
I 7 – Хемија
I 10 – Хемија и машински материјали
I 11 – Хемија
Зејна Биберовић I 5 – Босански језик и књижевност
I 7 – Босански језик и књижевност
II 1 – Босански језик и књижевност
II 8 – Српски језик и књижевност
III 10 – Босански језик и књижевност
IV 7 – Босански језик и књижевност
Алма Богућанин IV 2 – Филозофија
IV 7 – Филозофија
Снежана Божовић I 7 – Практична настава
II 7 – Регулисање и безбедност саобраћаја
II 8 – Регулисање и безбедност саобраћаја
II 8 – ЧОС
III 10 – Регулисање и безбедност саобраћаја
III 11 – Регулисање и безбедност саобраћаја
IV 7 – Практична настава
IV 8 – Практична настава
Адалета Ватић I 1 – Ликовна култура
I 3 – Ликовна култура
I 4 – Ликовна култура
Рифат Ватић I 1 – Физичко васпитање
I 7 – Физичко васпитање
I 8 – Физичко васпитање
I 9 – Физичко васпитање
I 10 – Физичко васпитање
I 11 – Физичко васпитање
IV 3 – Физичко васпитање
IV 6 – Физичко васпитање
IV 7 – Физичко васпитање
IV 8 – Физичко васпитање
Амел Ганић I 8 – Практична настава
I 9 – Практична настава
III 12 – Практична настава (блок)
IV 7 – Практична настава (блок)
IV 8 – Практична настава (блок)
Mузафера Гегић
Сеад Гегић I 2 – Физичко васпитање
I 3 – Физичко васпитање
I 4 – Физичко васпитање
I 5 – Физичко васпитање
I 6 – Физичко васпитање
III 12 – Физичко васпитање
IV 1 – Физичко васпитање
IV 1 – ЧОС
IV 2 – Физичко васпитање
IV 4 – Физичко васпитање
IV 5 – Физичко васпитање
Азра Гицић I 11 – Српски језик и књижевност
II 7 – Српски као нематерњи језик (program Б)
II 9 – Српски као нематерњи језик (program Б)
II 10 – Српски језик и књижевност
II 11 – Српски језик и књижевност
IV 1 – Српски као нематерњи језик (program Б)
IV 3 – Српски као нематерњи језик (program Б)
IV 4 – Српски језик и књижевност
Сузан Гицић III 9 – Устав и права грађана
III 10 – Социологија са правима грађана
III 11 – Социологија са правима грађана
IV 1 – Устав и права грађана (изборни)
IV 2 – Устав и права грађана
IV 5 – Устав и права грађана
IV 6 – Устав и права грађана
IV 7 – Устав и права грађана
IV 8 – Устав и права грађана
Фикрет Гицић II 7 – Саобраћајна инфраструктура
II 8 – Саобраћајна инфраструктура
III 11 – Саобраћајна инфраструктура
III 12 – Саобраћајна инфраструктура
IV 7 – Гараже, сервиси и паркиралишта
IV 7 – Организација превоза
IV 8 – Гараже, сервиси и паркиралишта
IV 8 – Организација превоза
Адем Гуџевић II 7 – Математика
II 8 – Математика
II 11 – Математика
III 10 – Математика
III 11 – Математика
IV 7 – Математика
Незрина Даздаревић
Аида Дервишевић I 11 – Енглески језик (1. страни језик)
III 12 – Енглески језик (1. страни језик)
Фикрет Диванефендић I 1 – Практична настава
I 10 – Практична настава
II 2 – Практична настава
II 2 – Практична настава (блок)
III 1 – Практична настава
Сенад Доловац I 10 – Техничка физика
II 2 – Технолошки поступци са контролом
II 11 – Машински елементи
III 3 – Машински елементи
III 3 – Технологија обраде
III 4 – Моторна возила
IV 2 – Програмирање за компјутерски управљане машине
IV 2 – Програмирање за компјутерски управљане машине (вежбе)
Весад Дољак III 5 – Мрежни оперативни системи
IV 3 – Администрирање рачунарских мрежа
IV 3 – Рачунарство у облаку
IV 4 – Заштита информационих система
Енеса Дупљак I 6 – Практична настава
II 9 – Практична настава
II 9 – Практична настава (блок)
II 10 – Практична настава
II 10 – Практична настава (блок)
III 10 – Саобраћајна инфраструктура
III 12 – Практична настава (блок)
III 12 – Превоз терета и путника
III 12 – Терет у транспорту
Мирза Дурановић III 1 – Физичко васпитање
III 2 – Физичко васпитање
III 3 – Кошаркашка секција (секција)
III 3 – Физичко васпитање
III 3 – ЧОС
III 4 – Физичко васпитање
III 5 – Физичко васпитање
III 6 – Физичко васпитање
III 7 – Физичко васпитање
III 8 – Физичко васпитање
III 9 – Физичко васпитање
Елвира Ђекић II 6 – Српски језик и књижевност
II 7 – Босански језик и књижевност
II 7 – ЧОС
III 1 – Босански језик и књижевност
III 5 – Босански језик и књижевност
IV 1 – Босански језик и књижевност
IV 3 – Босански језик и књижевност
Амела Ђерлек I 3 – Биологија
I 6 – Биологија
I 7 – Биологија
I 7 – ЧОС
II 3 – Биологија
II 5 – Биологија
Амина Ђерлек I 1 – Екологија и заштита животне средине
I 8 – Екологија и заштита животне средине
I 8 – ЧОС
I 9 – Екологија и заштита животне средине
I 10 – Екологија и заштита животне средине
I 11 – Екологија и заштита животне средине
Мелиса Ђерлек II 10 – Практична настава
III 11 – Практична настава
III 12 – Практична настава
IV 7 – Практична настава (блок)
Џенана Ђуловић II 7 – Саобраћајна психологија
IV 7 – Грађанско васпитање (обавезни изборни)
IV 8 – Грађанско васпитање (изборни)
Мирко Ђурковић
Алија Емровић I 2 – Историја
I 3 – Историја
I 10 – Историја
I 11 – Историја
Унал Заимовић
Илма Заховић
Сеад Зеновић I 11 – Географија
II 4 – Географија
Бинела Зећировић I 1 – Ликовна култура
I 4 – Ликовна култура
Хариса Зоранић I 7 – Босански језик и књижевност
II 8 – Српски језик и књижевност
IV 7 – Босански језик и књижевност
Сабахудин Зуковић
Селма Зуковић I 1 – Екологија и заштита животне средине
I 8 – Екологија и заштита животне средине
I 8 – ЧОС
I 9 – Екологија и заштита животне средине
I 10 – Екологија и заштита животне средине
I 11 – Екологија и заштита животне средине
Рифат Идризовић I 6 – Практична настава
II 7 – Практична настава
II 8 – Практична настава
II 9 – Прописи у друмском саобраћају
II 10 – Прописи у друмском саобраћају
III 12 – Безбедност саобраћаја
IV 7 – Шпедиција
IV 8 – Шпедиција
Емина Имамовић
Ајла Јашаревић
Сенада Кадрић I 2 – Техничко цртање
I 4 – Основе машинства
I 10 – Техничко цртање
II 1 – Машински елементи
II 3 – Машински елементи
II 9 – Основи машинства
II 10 – Основе машинства
Исмет Кахровић I 1 – Машински материјали
I 2 – Машински материјали
I 6 – Технологија материјала
I 7 – Технологија материјала
I 8 – Технологија материјала
I 9 – Технологија материјала
II 2 – Технологија машинске обраде
II 11 – Технологија обраде
III 1 – Технологија обраде
Фарук Качапор II 7 – Моторна возила
II 8 – Моторна возила
III 10 – Моторна возила
III 11 – Моторна возила
IV 7 – Практична настава
IV 8 – Практична настава
Алмина Климента II 4 – Основе електротехнике
II 4 – ЧОС
II 6 – Основе електротехнике
II 12 – Основе електротехнике 2
III 8 – Расхладни уређаји
III 9 – Електрични апарати и уређаји
IV 5 – Електричне машине
IV 6 – Електромоторни погон
Зумра Коничанин
Биљана Костић II 1 – Механика
II 3 – Механика
III 1 – Термодинамика
III 1 – Хидраулика и пнеуматика
III 2 – Хидраулика и пнеуматика
III 3 – Термодинамика
III 3 – Хидраулика и пнеуматика
IV 1 – Организација рада
IV 2 – Организација рада
IV 2 – ЧОС
Албин Кршић II 1 – Физичко васпитање
II 2 – Физичко васпитање
II 3 – Физичко васпитање
II 4 – Физичко васпитање
II 5 – Физичко васпитање
II 6 – Физичко васпитање
II 6 – ЧОС
II 7 – Физичко васпитање
II 8 – Физичко васпитање
II 9 – Физичко васпитање
II 10 – Физичко васпитање
Исо Кујовић I 1 – Механика
I 1 – Механика (теорија)
I 2 – Механика
I 2 – ЧОС
II 1 – Компјутерска графика
II 2 – Компјутерска графика
II 2 – Машински елементи
II 7 – Машински елементи
II 8 – Машински елементи
III 2 – Моделирање машинских елемената и конструкција
IV 1 – Испитивање машинских конструкција
Муамер Кујовић II 3 – Практична настава
II 11 – Практична настава
III 3 – Практична настава
Локман Куртановић I 1 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
I 2 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
I 3 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
I 4 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
I 5 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
I 6 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
I 7 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (изборни)
I 8 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
I 9 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
I 10 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
I 11 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (изборни)
IV 1 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
IV 5 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
IV 6 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (изборни)
IV 7 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
Изет Кучевић I 1 – Практична настава
II 3 – Практична настава
III 4 – Одржавање моторних возила
Адил Личина I 10 – Рачунарство и информатика
I 11 – Рачунарство и информатика
II 4 – Математика
II 10 – Математика
III 2 – Математика (изборни)
III 5 – Изабрана поглавља математике (изборни)
III 10 – Математика (изборни)
III 11 – Изабрана поглавља математике (изборни)
III 12 – Математика
Вахид Личина III 5 – Рачунарске мреже
III 6 – Базе података
III 6 – Рачунарске мреже и Интернет сервиси
IV 4 – Аутоматизација и роботика
IV 4 – Веб програмирање
IV 4 – Електронско пословање
Џенан Личина II 9 – Превоз терета и путника
II 10 – Превоз терета и путника
III 10 – Организација превоза
III 11 – Организација превоза
Харис Љајић I 11 – Практична настава
II 12 – Практична настава
III 9 – Практична настава
Мердан Љухар I 8 – Практична настава
I 9 – Практична настава
III 10 – Практична настава
III 11 – Практична настава
Фуад Маврић
Aзра Малићевић Спахић II 12 – Босански језик и књижевност
II 12 – Српски као нематерњи језик (program А)
III 1 – Српски као нематерњи језик (program Б)
III 4 – Српски језик и књижевност
III 5 – Српски као нематерњи језик (program Б)
III 9 – Српски језик и књижевност
III 12 – Босански језик и књижевност
III 12 – Српски као нематерњи језик (program Б)
III 12 – ЧОС
Вања Маринковић II 8 – Енглески језик (1. страни језик)
III 1 – Енглески језик (1. страни језик)
III 7 – Енглески језик (1. страни језик)
III 7 – ЧОС
III 9 – Енглески језик (1. страни језик)
III 11 – Енглески језик (1. страни језик)
Сузана Маринковић I 1 – Енглески језик (1. страни језик)
I 5 – Енглески језик (1. страни језик)
II 2 – Енглески језик (1. страни језик)
II 6 – Енглески језик (1. страни језик)
III 2 – Енглески језик (1. страни језик)
III 6 – Енглески језик (1. страни језик)
III 6 – ЧОС
IV 2 – Енглески језик (1. страни језик)
IV 4 – Енглески језик (1. страни језик)
IV 5 – Енглески језик (1. страни језик)
Алмир Махмутовић II 2 – Електротехника и електроника
II 6 – Базе података
II 11 – Основе електротехнике
II 12 – Електроника
III 7 – Електричне машине
III 8 – Електричне машине
Алмина Међедовић II 11 – Физичко васпитање
II 12 – Физичко васпитање
Амела Мемић I 3 – Основе електротехнике
I 5 – Основе електротехнике
II 2 – Електротехника и електроника
III 6 – Рачунарске мреже и Интернет сервиси
III 6 – Рачунарски системи
Лејлија Мемић II 5 – Увод у електроенергетику
III 7 – Енергетска електроника
IV 5 – Електричне мреже
IV 6 – Електротермички уређаји
Елмедина Мехоњић I 1 – Математика
I 1 – ЧОС
I 3 – Математика
I 5 – Математика
I 6 – Математика
II 5 – Математика
II 6 – Математика
Златко Мехоњић II 1 – Математика
II 3 – Математика
II 3 – ЧОС
III 1 – Математика
III 6 – Изабрана поглавља математике (изборни)
III 6 – Математика
Алан Мидовић II 11 – Практична настава
III 4 – Одржавање моторних возила
Градимир Милетић
Дане Милић
Сања Миловић I 3 – Српски језик и књижевност
I 6 – Српски језик и књижевност
II 4 – Српски као нематерњи језик (program Б)
III 11 – Српски језик и књижевност
III 11 – ЧОС
Саша Миловић
Слободанка Милојевић II 2 – Електротехника и електроника
III 6 – Рачунарске мреже и Интернет сервиси
Шућо Мисирлић
Магбула Мудеризовић I 2 – Географија
I 4 – Географија
I 5 – Географија
I 6 – Географија
I 7 – Географија
I 8 – Географија
I 10 – Географија
I 11 – Географија
Ријад Мурић I 2 – Физика
I 3 – Физика
I 4 – Физика
I 5 – Физика
I 5 – ЧОС
I 6 – Физика
I 7 – Физика
I 8 – Физика
I 9 – Физика
I 11 – Физика
Армин Муртезић II 9 – Интегрални транспорт (изборни)
II 9 – Практична настава
II 10 – Интегрални транспорт
III 12 – Интегрални транспорт
III 12 – Практична настава
Ненад Никић I 3 – Практична настава
I 4 – Практична настава
II 12 – Практична настава
III 7 – Практична настава
Решад Нокић I 5 – Програмирање
II 4 – Апликативни софтвер
II 4 – Мрежна опрема
II 5 – Основе електротехнике
III 5 – Програмирање
Мирсад Нуковић II 2 – Електротехника и електроника
II 11 – Основе електротехнике
II 12 – Електроника
III 7 – Електричне машине
III 8 – Електричне машине
Мушка Нуковић IV 1 – Филозофија
IV 4 – Филозофија
IV 5 – Филозофија
IV 6 – Филозофија
IV 8 – Филозофија
Ријалда Нуковић I 6 – Енглески језик (1. страни језик)
I 8 – Енглески језик (1. страни језик)
I 9 – Енглески језик (1. страни језик)
I 11 – Енглески језик (1. страни језик)
II 3 – Енглески језик (1. страни језик)
II 4 – Енглески језик (1. страни језик)
II 5 – Енглески језик (1. страни језик)
II 7 – Енглески језик (1. страни језик)
II 7 – Енглески језик (1. страни језик)
II 9 – Енглески језик (1. страни језик)
II 11 – Енглески језик (1. страни језик)
III 4 – Енглески језик (1. страни језик)
III 4 – ЧОС (допунски рад)
III 5 – Енглески језик (1. страни језик)
III 8 – Енглески језик (1. страни језик)
III 12 – Енглески језик (1. страни језик)
Нермин Нумановић II 4 – Електроника
II 6 – Електроника
III 5 – Обрада и пренос сигнала
IV 3 – Рачунарске мреже
Дамир Нуховић I 10 – Механика
I 10 – ЧОС
III 2 – Механика
III 4 – Моторна возила
IV 2 – Програмирање за компјутерски управљане машине (вежбе)
IV 2 – Пројектовање технолошких система
Елведина Омеровић III 3 – Енглески језик (1. страни језик)
IV 1 – Енглески језик (1. страни језик)
IV 3 – Енглески језик (1. страни језик)
IV 7 – Енглески језик (1. страни језик)
IV 7 – ЧОС
Анђела Павловић
Миљана Пајовић III 4 – Предузетништво
III 12 – Предузетништво
IV 3 – Предузетништво
IV 4 – Предузетништво
IV 5 – Економика и организација предузећа
IV 6 – Економика и организација предузећа
IV 7 – Економика и организација саобраћаја
IV 8 – Економика и организација саобраћаја
Владимир Плавшић II 7 – Практична настава
II 7 – Терет у транспорту
II 8 – Практична настава
II 8 – Терет у транспорту
II 9 – Практична настава (блок)
II 10 – Моторна возила
II 10 – Практична настава (блок)
III 12 – Моторна возила
IV 8 – Практична настава (блок)
Ведад Прушевић I 6 – Практична настава
II 9 – Практична настава
II 10 – Практична настава
Исмет Радончић I 9 – Географија
II 1 – Географија
II 2 – Географија
Никола Радосављевић I 1 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
I 3 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
I 4 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
I 5 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
I 6 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
I 8 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
I 10 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
I 11 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
II 2 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
II 4 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
II 5 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
II 6 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
II 8 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
II 9 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
II 10 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
II 11 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
III 2 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
III 4 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
III 6 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
III 7 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
III 8 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
III 9 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
III 11 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
IV 4 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
IV 5 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
IV 8 – Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)
Дамир Рамчић I 6 – Саобраћајни системи
I 7 – Саобраћајни системи
I 8 – Саобраћајни системи
I 9 – Саобраћајни системи
III 10 – Практична настава
III 10 – ЧОС
IV 7 – Мотори и моторна возила
IV 7 – Регулисање саобраћаја
IV 8 – Моторна возила
IV 8 – Регулисање саобраћаја
Нермин Реџовић III 1 – Социологија
III 1 – ЧОС
III 3 – Социологија
III 4 – Социологија са правима грађана
III 5 – Социологија
III 6 – Социологија са правима грађана
III 7 – Логика са етиком (изборни)
III 7 – Социологија са правима грађана
III 8 – Социологија
III 10 – Логика са етиком (изборни)
III 12 – Социологија са правима грађана
Самир Ровчанин I 1 – Техничко цртање
II 2 – Технологија машинске обраде
II 2 – Технолошки поступци са контролом
II 3 – Мотори СУС
III 2 – Технологија за компјутерски управљане машине
III 4 – Моторна возила
Видосав Роглић I 1 – Рачунарство и информатика
I 2 – Рачунарство и информатика
I 3 – Рачунарство и информатика
I 4 – Рачунарство и информатика
I 5 – Рачунарство и информатика
I 6 – Рачунарство и информатика
I 7 – Рачунарство и информатика
I 8 – Рачунарство и информатика
I 9 – Рачунарство и информатика
I 10 – Рачунарство и информатика
Данира Рујевић I 2 – Енглески језик (1. страни језик)
I 3 – Енглески језик (1. страни језик)
I 4 – Енглески језик (1. страни језик)
I 4 – ЧОС
I 6 – Енглески језик (1. страни језик)
I 7 – Енглески језик (1. страни језик)
I 10 – Енглески језик (1. страни језик)
II 1 – Енглески језик (1. страни језик)
II 3 – Енглески језик (1. страни језик)
II 7 – Енглески језик (1. страни језик)
II 9 – Енглески језик (1. страни језик)
II 10 – Енглески језик (1. страни језик)
II 12 – Енглески језик (1. страни језик)
III 5 – Енглески језик (1. страни језик)
III 8 – Енглески језик (1. страни језик)
III 10 – Енглески језик (1. страни језик)
IV 6 – Енглески језик (1. страни језик)
IV 8 – Енглески језик (1. страни језик)
Омер Салиховић I 11 – Практична настава
II 5 – Практична настава
III 7 – Практична настава
III 8 – Практична настава
III 9 – Практична настава
Алмедина Сарачевић
Емина Сарачевић
Енес Сејфић
Едиб Селмановић I 3 – Рачунарска графика и мултимедија
II 1 – Основе електротехнике и електронике
II 2 – Електротехника и електроника
II 3 – Електротехника и електроника
III 5 – Апликативни софтвер
III 5 – ЧОС
IV 4 – Електронско пословање
IV 4 – Заштита информационих система
IV 5 – Обновљиви извори енергије
Алма Смаилбеговић I 2 – Српски као нематерњи језик (program Б)
I 5 – Српски као нематерњи језик (program А)
I 7 – Српски као нематерњи језик (program Б)
I 8 – Српски језик и књижевност
I 10 – Српски језик и књижевност
II 3 – Босански језик и књижевност
II 3 – Српски као нематерњи језик (program Б)
III 3 – Српски као нематерњи језик (program Б)
III 10 – Српски као нематерњи језик (program А)
IV 5 – Српски језик и књижевност
IV 5 – ЧОС
IV 8 – Српски језик и књижевност
Адмир Смајовић I 7 – Математика
I 10 – Математика
II 2 – Математика
II 12 – Математика
IV 5 – Математика
IV 8 – Математика
Алмир Суљовић II 1 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
II 2 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
II 3 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (изборни)
II 8 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (изборни)
II 10 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
II 12 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
III 3 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
III 5 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (изборни)
III 7 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
III 9 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
III 10 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
III 12 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (изборни)
IV 2 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
IV 3 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
IV 4 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
IV 8 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
Елида Суљовић I 3 – Практична настава
I 4 – Практична настава
I 5 – Практична настава
II 5 – Практична настава
Суад Суљовић II 4 – Оперативни системи
II 4 – Програмирање
II 6 – Програмирање
IV 3 – Техничка документација
IV 4 – Електронско пословање
Алмир Тајић I 4 – Основе електротехнике
II 12 – Електрична мерења
II 12 – Електротермички уређаји
II 12 – ЧОС
III 8 – Електротермички уређаји
IV 3 – Техничка документација
IV 6 – Расхладни уређаји
Аладин Токалић IV 3 – Програмирање 2D видео игара (изборни)
IV 3 – Сервери
IV 4 – Интернет технологије и сервиси
IV 4 – Техничка документација
Вукомир Томовић II 2 – Механика
II 2 – ЧОС
III 2 – Програмирање за компјутерски управљане машине
III 2 – Пројектовање технолошких система
IV 2 – Пројектовање технолошких система
Ремзија Томовић II 1 – Компјутерска графика
II 1 – Отпорност материјала
II 1 – ЧОС
II 2 – Компјутерска графика
III 1 – Моделирање машинских елемената и конструкција
III 2 – Моделирање машинских елемената и конструкција
IV 1 – Моделирање машинских елемената и конструкција
Нусрета Ћатовић III 1 – Социологија
III 3 – Социологија
III 4 – Социологија
III 5 – Социологија
III 6 – Социологија са правима грађана
III 7 – Социологија са правима грађана
III 8 – Социологија
IV 6 – Филозофија
IV 8 – Филозофија
Филип Ћоровић I 4 – Историја
I 5 – Историја
I 6 – Историја
I 7 – Историја
I 8 – Историја
I 9 – Историја
II 1 – Историја
II 2 – Историја
II 3 – Историја
II 11 – ЧОС
III 4 – Историја
Љубиша Ћурчић I 8 – Моторна возила
I 9 – Моторна возила
II 9 – Моторна возила
Џемалудин Углић II 5 – Софтверски алати у електроенергетици
III 7 – Мерења у електроенергетици
III 8 – Мерења у електроенергетици
III 8 – ЧОС
IV 5 – Основе аутоматског управљања
IV 6 – Основе аутоматског управљања
Раиф Ујкановић I 1 – Практична настава
III 4 – Одржавање моторних возила
Сеад Хајдарпашић
Амра Хакић Ступљанин II 3 – Босански језик и књижевност
II 3 – Српски као нематерњи језик (program Б)
III 3 – Српски као нематерњи језик (program Б)
III 10 – Српски као нематерњи језик (program А)
Рамиза Халиловић II 4 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (изборни)
II 5 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
II 6 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (изборни)
II 7 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (изборни)
II 9 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
II 11 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (изборни)
III 1 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN
III 2 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN
III 4 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN
III 6 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
III 8 – Верска настава – исламски вјеронаук -ILMUDDIN (обавезни изборни)
Садик Халиловић II 5 – Увод у електроенергетику
II 12 – Електричне инсталације и осветљење
III 7 – Енергетска електроника
III 8 – Енергетска електроника
IV 5 – Електричне мреже
IV 6 – Електротермички уређаји
Сенадин Халитовић II 9 – Математика
III 2 – Математика
III 3 – Математика
III 5 – Математика
III 7 – Математика
III 8 – Математика
Самир Хануша I 2 – Босански језик и књижевност
I 9 – Босански језик и књижевност
II 4 – Босански језик и књижевност
II 9 – Босански језик и књижевност
IV 2 – Српски језик и књижевност
IV 6 – Српски као нематерњи језик (program Б)
IV 7 – Српски као нематерњи језик (program Б)
Минела Хусеиновић I 9 – Српски као нематерњи језик (program Б)
I 9 – ЧОС
II 1 – Српски као нематерњи језик (program Б)
III 3 – Босански језик и књижевност
III 7 – Српски језик и књижевност
III 8 – Босански језик и књижевност
III 8 – Српски као нематерњи језик (program Б)
IV 6 – Босански језик и књижевност
Билал Цамовић I 1 – Механика
I 1 – Механика (вежбе)
I 1 – Техничко цртање
I 2 – Техничко цртање
II 2 – Машински елементи
III 1 – Машински елементи
IV 1 – Конструисање
IV 1 – Конструисање (вежбе)
IV 1 – Конструисање (теорија)
Самир Цурић I 1 – Физика
II 1 – Физика
II 3 – Физика
II 4 – Физика
II 6 – Физика
Мерсад Челић I 1 – Практична настава
I 2 – Практична настава
II 2 – Практична настава
III 3 – Практична настава
III 4 – Одржавање моторних возила
Садика Џанковић II 1 – Биологија
II 6 – Биологија
Мунир Шабановић I 3 – Рачунарски хардвер
III 6 – Базе података
III 6 – Програмирање
IV 4 – Програмирање
Фахрудин Шароњац I 11 – Основе електротехнике
II 5 – Електрична мерења
II 5 – ЧОС
III 7 – Електроенергетски водови
III 9 – Електричне мреже и постројења
IV 5 – Електрична постројења
IV 6 – Електричне машине са испитивањем
Аднан Шаћировић I 2 – Музичка уметност
I 11 – Музичка култура
II 11 – Музичка култура
II 12 – Музичка уметност
Харун Шаћировић II 5 – Електричне инсталације и осветљење
III 1 – Рачунари и програмирање
III 7 – Електричне инсталације и осветљење
III 7 – Електроенергетска постројења
III 9 – Електричне инсталације и осветљење
IV 5 – Пројектовање електричних инсталација
Мирза Шемсовић I 6 – Техничко цртање
I 6 – ЧОС
I 7 – Техничко цртање
II 2 – Практична настава (блок)
Бахта Шећерагић I 1 – Грађанско васпитање (обавезни изборни)
I 2 – Грађанско васпитање (обавезни изборни)
I 9 – Грађанско васпитање (обавезни изборни)
II 7 – Саобраћајна психологија
II 8 – Саобраћајна психологија
II 9 – Основи саобраћајне психологије
II 10 – Основи саобраћајне психологије
II 10 – ЧОС
III 4 – Грађанско васпитање
III 11 – Грађанско васпитање (обавезни изборни)
III 12 – Грађанско васпитање
IV 2 – Грађанско васпитање (обавезни изборни)
IV 3 – Грађанско васпитање (обавезни изборни)
IV 4 – Грађанско васпитање (изборни)
IV 7 – Грађанско васпитање (обавезни изборни)
IV 8 – Грађанско васпитање (изборни)
Аида Шеховић I 6 – Енглески језик (1. страни језик)
I 8 – Енглески језик (1. страни језик)
II 3 – Енглески језик (1. страни језик)
II 7 – Енглески језик (1. страни језик)
II 9 – Енглески језик (1. страни језик)
III 5 – Енглески језик (1. страни језик)
III 8 – Енглески језик (1. страни језик)
IV 6 – Енглески језик (1. страни језик)
IV 8 – Енглески језик (1. страни језик)
IV 8 – ЧОС
Џевад Шкријељ I 5 – Рачунарска графика и мултимедија
II 5 – Електроника
II 6 – Веб дизајн
III 6 – Веб програмирање