Organi upravljanja

1. Хидо Љајић Дипл.инж.маш Директор
2. Елведина Омеровић проф.енглеског.јез. Помоћник директора
3. Вања Маринковић Проф.енглеског.јез Помоћник директора
4. Шемсовић Мирза Инж.машинства Организатор практичне наставе
5. Ђурковић Мирко Дипл.инж.организације рада Организатор практичне наставе