Savet roditelja

У школи се образује Савет родитеља (по један родитељ из сваке одељењске заједнице).

Савет родитеља: разматра успех ученика у учењу и владању, намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, проширеном делатношћу школе, од донација и средстава родитеља у посебном фонду школе, разматра услове за рад школе, услове за остваривање екскурзије и друга питања утврђена статутом школе. Предлаже мере за унапређивање успеха у учењу и владању и мере за унапређивање услова за рад школе.

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.годину

  Презиме и име Оде.   Презиме и име Оде.
1. I-1 Коничанин Фајида I1 23. III-1 Курбашевић Енес III1
2. I-2 Колашинац Џедија I2 24. III-2 Личина Џевад III2
3. I-3 Делић Селвија I3 25. III-3 Бишевац Музафер III3
4. I-4 Лакота Ирма I4 26. III-4  Лотинац Мирсада III3
5. I-5 Фајковић Албина I5 27. III-5 Минић Марина III4
6. I-6 Кујовић Мирзета I6 28. III-6 Никшић Мустафа III5
7. I-7  Бараћ Милан I7 29 III-7 Гегић Музафера III6
8. I-8  Сулејман Рифат I8 30. III-8  Агинчић Муриз III7
9. I-9   Љајић Ениса I9 31. III-9 Тигањ Емина III8
10. I-10  Хануша Есада I10 32. III-10 Адемовић Фикрета III9
11. I-11 Ницевић Албина I11 33. III-11 Емровић Исмет III10
12. II-1 Челиковић Фахрудин II1 34. III-12 Голош Мирзета III11
13. II-2  Ахметовић Мухамед II2 35. IV-1 Емровић Азра IV1
14. II-3 Булић Сафет II3 36. IV-2 Хонић Јасмина IV2
15. II-4 Суљовић Исмет II4 37. IV-3 Браховић Емина IV3
16. II-5 Смајовић Назиф II5 38. IV-4 Мушић Хусеин IV4
17. II-6 Милетић Сва II6 39. IV-5 Кучевић Елмедина IV5
18. II-7  Фатмир Друштинац II7 40. IV-6 Рашљанин Мирсад IV6
19. II-8 Суљић Ахмед II8 41. IV-7 Пренча Семра IV7
20. II-9 Булић Шемсудин II9 42. IV-8 Билаловић Фазила IV8
21. II-10 Ибрахимовић Суад II10 43. IV-9 Славковић Миланко IV9
22. II-11 Рамичевић Фериз II11 44.