Školska 2022/2023

Настава ће се у Техничкој школи реализовати у првој и другој смени. Часови у првој смени трају од 700 до 1300сати, а часови у другој смени трају од 1320до 1920сати.

ЧАС ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА
1    700 – 745 1320- 1400
2 750- 835 1405 – 1450
3 840 – 925 1455– 1540
ВЕЛИКИ ОДМОР 20мин. ВЕЛИКИ ОДМОР 20мин.
4 950- 1035 1605 – 1650
5 1040 – 1125 1655- 1740
6 1130- 1215 1745- 1830
7 1220- 1300 1835– 1920