Tehničar za kompjutersko upravljanje(CNC mašina)

Tehničar za kompjutersko upravljanje je obrazovni profil osmišljen za usvajanje znanja i veština korišćenja računara u procesima konstruisanja i pripreme proizvodnje. To obuhvata kompjutersku grafiku, modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija, tehnologiju, programiranje i rad na numerički upravljanim (CNC) mašinama. 

Učenici se osposobljavaju za:

 • Organizaciju rada i obrade na KUM mašinama.
 • Primenu alata i pribora u procesu proizvodnje.
 • Primenu automatizacije u procesu proizvodnje.
 • Primenu različitih mernih metoda 
 • Izradu tehničko-tehnološke dokumentacije.
 • Proces programiranja (G-koda) na kompjuterski upravljanim mašinama, kao i unošenje i testiranje programa.

Koriste se sledeći softverski paketi:

 • Windows & MS Office – kao osnova za efikasnu upotrebu računara
 • ACAD  – kao osnova za 2D kompjutersku grafiku
 • Win NC – softver za ručno programiranje KUM
 • SolidWORKS – vrhunski programski paket za 3D oblikovanje i izradu tehničke dokumentacije
 • SolidCAM – specijalizovani programski paket za automatsko generisanje G-koda