Pomoćno osoblje

Помоћно технички послови

Р.бр. Презиме и име Функција
1. Ђукић Ибро домар школе
2. Друштинац Мирсада Спремачица
3. Недељковић Драгош Спремачица
4. Шаховић Фатима Спремачица
5. Плојовић Исмета Спремачица
6. Нумановић Хајрија Спремачица
7. Мојсиловић Биљана Спремачица
8. Друштинац Суада Спремачица
9. Тодић   Хафиза Спремачица
10. Хамзић Надира Спремачица
11. Мерсудин Даздаревић Одржавање машина
12. Угљанин Сенад Одржавање рачунара