Pomoćno osoblje

Мерсудин Даздаревић Маш.техничар Одржавање уређаја и опреме
Сенад Угљанин Елек.техничар Техничар одржавања

Информационих система и технологија

Армин Љајић Елек.техничар Техничар одржавања

Информационих система и технологија

Нокић Едиб Инг.информатике Помоћни наставник
Угљанин Билсана Елек.техничар Помоћни наставник
Мирсада Хабибовић Маш.техничар Помоћни наставник
Гегић Нусрет Маш.техничар Помоћни наставник
Ибро Ђукић Средња Домар
Павићевић Зоран Средња Домар
Драгош Недељковић Средња Помоћни радник
Мирсада Друштинац Основна Помоћни радник
Ицмета Плојовић Основна Помоћни радник
Фатима Шаховић Основна Помоћни радник
Хајрија Нумановић Основна Помоћни радник
Биљана Мојсиловић Основна Помоћни радник
Суада Друштинац Основна Помоћни радник
Хафиза Тодић Основна Помоћни радник
Надира Хамзић Основна Помоћни радник