Tehničar drumskog saobraćaja

Poslovi ovog obrazovnog profila su veoma različiti, npr. prikupljanje, analiza i praćenje podataka o putničkom i teretnom saobraćaju, evidentiranje prisutnosti vozača i raspoređivanje voznog osoblja, provera raspoloživosti i ispravnosti saobraćajne signalizacije, učešće u izradi reda vožnje, poslovi održavanja vozila, tehnički pregledi, registracija, dispečerski i skladišni poslovi i dr.

Učenici se osposobljavaju za:

 • Vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda.​
 • Osiguranje motornih vozila.​
 • Poslove operatera službe Rent-a-car.​
 • Unutrašnju kontrolu saobraćaja.​
 • Organizaciju rada voznih parkova.​
 • Dispečerske poslove.​
 • Tehničku eksploataciju vozila.​
 • Organizaciju održavanja i opravke vozila.​
 • Regulisanje saobraćaja.​
 • Organizaciju rada auto škola.​

Posle završenog školovanja​:

 • Preduzeća koja se bave javnim prevozom putnika i robe,​
 • Firme koje se bave unutrašnjim transportom i skladištenjem,​
 • Firme koje se bave održavanjem i projektovanjem puteva,​
 • Auto škole,​
 • Carinske službe,​
 • SUP,​
 • Turističke agencije,​
 • Taksi služba,​
 • Parking servisi,​
 • Tehnički pregledi,​
 • Firme koje imaju sopstveni vozni park (bolnice, pekare,  građevinske firme…)​

Praktična nastava obavlja se u učionici ili školskoj radionici, u zavisnosti koja se nastavna tema obrađuje. Organizuju se i posete transportnim preduzećima, RTC-ima, auto-servisima, tehničkim pregledima, taksi-udruženjima, autobazama i autostanicama.

U III razredu iz ovog predmeta vrši se obavezna obuka i polaganje vozačkog ispita za „B“ kategoriju motornih vozila.