je novo, moderno zanimanje. Školovanje za ovo zanimanje, na nivou srednjeg stručnog obrazovanja,počelo je 2006. godine kao ogledno. Potreba za školovanjem za ovo zanimanjem se nametnula zbog naglog tehnološkog razvoja računarske tehnike i računarskih mreža.

Učenici se osposobljavaju za:

 • Postavljanje računarske mrežne opreme na osnovu projektne dokumentacije
 • Umrežavanje računarske opreme
 • Održavanje i nadzor računarske opreme i mreža
 • instaliranje i održavanje pasivne i aktivne mrežne opreme
 • implementaciju, podešavanje i održavanje računarskih mreža
 • rad sa bazama podataka
 • rad sa multimedijalnim softverom
 • izradu interenet prezentacija

Uloga administratora u firmi:

 • Administrator dodeljuje mrežne adrese.
 • Dodela prava korisnicima.
 • Dodela IP adresa uređajima vezanim u mrežu. 
 • Administrator postiže određenu kontrolu nad korisnicima mreže.
 • Pored toga, zadaci administratora su i održavanje mrežne opreme, podešavanje računara, štampača i druge mrežne opreme, čuvanje dokumentacije i kopija mrežnog sistema.

Učenici koji se opredele za ovo zanimanje rade u malim grupama po posebnim nastavnim planovima, sa puno laboratorijskih vežbi i praktičnih aktivnosti. Tehnička škola poseduje kompletnu mrežnu infrastrukturu u 6 informatičkih kabineta (3 LAN i 3 WiFi mreže). Server sobu sa najnovijim HP  proliant gen8 serverom. IP kamere, switcheve, routere, TL utičnice itd.