Mašinski tehničar motornih vozila

Ovaj obrazovni profil je formiran sa namerom da omogući učenicima sticanje neophodnog teorijskog i praktičnog znanja o motorima, motornim vozilima i njihovoj opremi, pravilnoj eksploataciji, održavanju, elementima automatizacije i dijagnostici ispravnosti motora i motornih vozila.

Učenici se osposobljavaju za:

 • Dijagnostiku ispravnosti motora i motornih vozila
 • Operativno vođenje popravke i servisiranja vozila u servisu, kao i tehnološkog postupka popravke
 • Operativno vođenje tehničkog pregleda
 • Praćenje eksploataciono tehničkih karakteristika vozila
 • Operativno praćenje remonta motornih vozila
 • Praćenje potreba za rezervnim delovima
 • Operativno praćenje proizvodnje i održavanja motornih vozila

Posle završenog školovanja​:

 • autoindustriji
 • auto servisima
 • servisima za tehnički pregled
 • MUP-u
 • Vojsci
 • Privatni biznis

U toku školovanja učenicima se omogućava praktičan rad u auto-servisima, tehničkim pregledima, garažama, a kao obavezan deo nastave omogućava se obuka za vozača B kategorije.

Takođe se organizuju posete firmama, sajmovima, osiguravajućim kućama i projektantskim biroima gde se učenici mogu bliže upoznati sa konkretnim poslovima kojima se bavi stručnjak ovog profila.