Administrativno osoblje

АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗВАЊЕ ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА
Лекпек Јусуф дипломирани правник Секретар школе
Муртезић Енес
дипломирани економиста Шеф рачуноводства
Dupljak Medina
економиста Благајник
Беловођанин Алмаса
економиста Административни радник