Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

Obrazovni profil mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje je formiran sa namerom da se omogući implementacija najsavremenijih računarskih i informatičkih dostignuća u oblasti mašinstva. 

Učenici se osposobljavaju za:

  • Izradu proračuna i tehničke dokumentacije
  • Ispitivanje i merenje karakteristika mašinskih delova i sklopova
  • Projektovanje mašinskih delova i sklopova
  • Korišćenje naprednih softverskih alata za 3D oblikovanje
  • Korišćenje standarda i stručne literature 

Koriste se sledeći softverski paketi:

  • AutoCAD – kao osnova za 2D kompjutersku grafiku
  • JAVA – programski jezik za programiranje aplikacija
  • EXCEL – izrada proračuna mašinskih delova i sklopova
  • SolidWORKS – vrhunski programski paket za 3D oblikovanje, ispitivanje čvrstoće i animaciju kretanja modela mašinskih elemenata i sklopova i izradu tehničke dokumentacije