Kontakt

Директор школе:

Хидо Љајић,

 

Помоћници директора:

Албин Кршић, помоћник директора,

Вања маринковић, помоћник директора

Мирза Шемсовић, организатор практичне наставе ,

Мирко Ђурковић, организатор практичне наставе ,

 

Служба за финансијско рачуноводствене послове:

Енес Муртезић, руководилац за финансијско рачуноводствене послове

Медина Дупљак, референт за финансијско рачуноводствене послове

 

Секретар:

Јусуф Лекпексекретар

 

ПП служба:

Незрина Даздаревић, психолог
Мирсада Веснић, педагог