Istorija

Retko koja škola u opštini Novi Pazar može da se pohvali tako bogatom istorijom svoga razvoja kao Tehnička škola.Podaci njenog nastajanja su istorija,a istoriju takvog nastanka i razvoja na našu sreću,nas članova kolektiva,tadašnjih učenika,a sadašnjih vernih svedoka takvih događanja,čine brojni privrednici,politički radnici,privatni preduzetnici,vredni majstori i za nas priznati radnici
Podaci poznati našoj školi govore da je ova obrazovno-vaspitna ustanova radila pod raznim nazivima,tačnije prema zahtevima i potrebama društvene sredine i preduzeća u njoj:Trgovačka škola,zanatska škola,Škola u industriji i zanatstvu,Škola učenika u privredi,Škola za kvalifikovane radnike,Tehnički školski centar,Obrazovni centar "Zenun Hasković" sa OUR-ima "Miodrag Jovanović" i "1. maj" i na kraju Tehnička škola sa sadašnjim imenom.
Počeci sadašnjih područja rada,što se tiče četvorogodišnjeg obrazovanja su još od 1973/1974. godine kada su upisani i prvi učenici u području rada mašinstvo i obrada metala.Kasnije 1977/1978. godine Tehnički školski centar prerasta u Obrazovni centar "Zenun Hasković" kao realna potreba obrazovanja u proizvodnim zanimanjima.Takva orijentacija je bila opravdana imajući u vidu ekonomsku nerazvijenost opštine,kao i planove na njenom privrednom i društvenom razvoju.Uslovi rada učenika i nastavnika u školi su bili izuzetno teški.Nastava se izvodila počev od većih privatnih kuća da današnje velelepne građevine spremne da zadovolji potrebe preko 1000 učenika i 100 radnika u tri područja rada:mašinstvo i obrada metala,elektrotehnika i saobraćaj. Tehnička škola u Novom Pazaru pod ovim nazivom egzistira od 1990. godine.
Danas škola broji 41 odeljenja u trogodišnjem i četvorogodišnjem školovanju. Savremena učila,visokoobrazovan kadar i atraktivna zanimanja u oblasti elektrotehnike,mašinstva i saobraćaja čine da Tehnička škola bude u žiži interesovanja svršenih osnovaca iz Novog Pazara,Raške,Tutina,Sjenice i drugih gradova. Tehnička škola se sa pravom može pohvaliti da je pohađaju vrhunski sportisti u karateu,boksu,biciklizmu,atletici,odbojci,košarci i fudbalu.
Njeni đaci redovno učestvuju u humanitarnim akcijama,pomažući nesebično bolesnim i siromašnim sugrađanima,a i redovno učestvuju u akcijama dobrovoljnog davanja krvi. U cilju ostvarivanja što boljeg i kvalitetnijeg obrazovanja praktična nastava se obavlja pored školske radionice i u preduzećima na području Novog Pazara. U školskoj 2018/2019. godini Tehnička škola u Novom Pazaru obrazuje učenike za područja rada:mašinstvo i obrada metala,elektrotehnika i saobraćaj.U okviru ovih područja rada više je obrazovnih profila,a u školi su zastupljeni sledeći