E učenje

Nastava na daljinu

Virtuelne učionice za realizaciju nastave na daljinu nalaze se na školskoj Microsoft Office 365 for Education platformi kojoj se pristupa preko linka http://www.office.com/ – aplikacija Teams.

Tehnička škola u Novom Pazaru je, od Juna meseca 2020. godine, korisnik Microsoft Office 365 for Education usluge koja je besplatna za škole.

Zaposleni i učenici su registrovani za korišćenje najnovijih servisa za edukaciju, umrežavanje i saradnju u oblaku.

Ovaj integrisani informacioni sistem pruža veliki broj usluga koje unapređuju komunikaciju i saradnju, omogućavaju da se školski procesi odvijaju u optimalnim uslovima i da se osavremeni nastavni proces.

Prijavite se: