Donacija CNC mašine od turske razvojne agencije TIKA

Ove školske godine smo od turske razvojne agencije TIKA dobili CNC mašinu sa pratećom opremom  koja se sastoji od 10 računara koji će biti umreženi sa CNC mašinom. Ovo je veoma značajna donacija za Tehničku školu zato što, posle 15 godina, po prvi put imamo profesionalni mini obradni centar u kome će naši učenici obrazovnog profila Tehničar za kompjutersko upravljanje i Tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina moći da zadatak koji su isprogramirali na računaru neposredno odrade i na mašini. Osim redovnih učenika, usluge ovog obradnog centra mogu koristiti i vanredni učenici za obuku, kao i radnici iz industrije tekstila, obuće, kožarstva, nameštaja, prerade mermera itd. Veliku zahvalnost dugujemo direktorki TIKA-e, gospođi Ćali Gultekin Tosbat koja je još pre dve godine izrazila želju da nam izađe u susret i omogući nam ovu donaciju, kao i Erni Šećeragić, asistentu turske razvojne agencije koja je uložila veliki napor u uspostavljanje i razvoj saradnje sa Agencijom. U realizaciju ovog projekta krenuli smo krajem 2019. Takođe se zahvaljujemo i Gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem, koja je pružila podršku u pripremi ovog kabineta.