Razredne starešine za školsku 2020/2021

Odeljenje i jezik   Obrazovni profil Odelj. starešina  Br. uč.
I-1 SRPSKI                        30 Tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina  Elmedina Mehonjić      1
I-2 BOSANSKI                  30 Mašinski tehničar motornih vozila  Iso Kujović     18
I-3 SRPSKI                        30 Administrator računarskih mreža  Zilha Bećović     11
I-4 SRPSKI                        30 Elektrotehničar energetike  Danira Rujević     15
I-5 BOSANSKI                  30 Elektrotehničar informacionih tehnologija  Rijad Murić      5
I-6 SRPSKI                        30 Tehničar drumskog saobraćaja  Mirza Šemsović      7
I-7 BOSANSKI                  30 Tehničar drumskog saobraćaja  Amela Đerlek      8
I-8 SRPSKI                        30 Vozač motornih vozila  Selma Zuković      9
I-9 BOSANSKI                  30 Vozač motornih vozila  Minela Huseinović     12
I-10 SRPSKI                      28 Automehaničar  Damir Nuhović     10
I-11 SRPSKI                      30 Elektroinstalater  Aida Azemović     23
II-1 BOSANSKI                 24 Mašinski tehničar za komjutersko konstruisanje  Remzija Tomović      1
II-2 SRPSKI                       24 Tehničar za kompjutersko upravljanje ( CNC ) mašina  Vukomir Tomović     11
II-3 BOSANSKI                 25 Mašinski tehničar motornih vozila  Zlatko Mehonjić     13
II-4 BOSANSKI                 22 Administrator računarskih mreža  Almina Klimenta     20
II-5 SRPSKI                       24 Elektrotehničar energetike  Fahro Šaronjac     16
II-6 SRPSKI                       32 Elektrotehničar informacionih tehnologija  Albin Kršić    12
II-7 BOSANSKI                 30 Tehničar drumskog saobraćaja  Elvira Đekić     6
II-8 SRPSKI                       31 Tehničar drumskog saobraćaja  Snežana Božović     7
II-9 BOSANSKI                 29 Vozač motornih vozila  Samir Hanuša     5
II-10 SRPSKI                     32 Vozač motornih vozila  Bahta Šećeragić    18
II-11 SRPSKI                     32 Automehaničar  Filip Ćorović    23
II-12 BOSANSKI               22 Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje  Almir Tajić      4
III-1 BOSANSKI                12  Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  Nermin Redžović slobodna
III-2 SRPSKI                      14 Tehnčar za kompjutersko upravljanje ( CNC ) mašina  Stajka Bajrović    14
III-3 BOSANSKI                18 Mašinski tehničar motornih vozila  Mirza Duranović    10
III-4 SRPSKI                      28 Mehaničar motornih vozila  Rijalda Nuković      4
III-5 BOSANSKI                13 Administrator računarskih mreža  Edib Selmanović    3b
III-6 SRPSKI                      24 Elektrotehničar informacionih tehnologija  Suzana Marinković    15
III-7 SRPSKI                      20 Elektrotehničar energetike  Vanja Marinković    17
III-8 BOSANSKI                12 Elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje  Džemo Uglić    24
III-9 SRPSKI                      22 Elektroinstalater  Dalida Bajrović    19
III-10 BOSANSKI              32 Tehničar drumskog saobraćaja  Damir Ramčić     9
III-11 SRPSKI                    34 Tehničar drumskog saobraćaja  Sanja Milović     8
III-12 BOSANSKI              30 Vozač motornih vozila  Azra Spahić    24
IV-1 BOSANSKI               16 Mačinski tehničar za kompjutersko konstruisanje  Sead Gegić    17
IV-2 SRPSKI                     16 Tehničar za kompjutersko upravljanje mašina  Biljana Kostić    3b
IV-3 BOSANSKI               20 Administrator računarskih mreža  Nermin Numanović    20
IV-4 SRPSKI                     25 Elektrotehničar informacionih tehnologija  Munir Šabanović    19
IV-5 SRPSKI                     19 Elektrotehničar energetike  Alma Smailbegović    16
IV-6 BOSANSKI               19 Elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje  Kamala Ahmetović    14
IV-7 BOSANSKI               32 Tehničar drumskog saobraćaja  Elvedina Omerović     6
IV-8 SRPSKI                     32 Tehničar drumskog saobraćaja  Aida Šehović    13