Упис 2023 -2024

Прелиминарни план уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину

PREZENTACIJA SKOLE – upis 2022-23

Техничка школа (07356374)
70874 Нови Пазар, Вука Караџића бб, тел: 020311945, direktor@tehnickanp.edu.rs, http://tehnickanp.edu.rs

Електротехника
RSNP SD 3E19D       Електричар                                                                            30 3 год Босански
RSNP SD 4E04D      Електротехничар енергетике                                           30 4 год Босански
RSNP SD 4E41D       Електротехничар информационих технологија        30 4 год Босански

Машинство и обрада метала
RSNP SD 4D06D Машински техничар за компјутерско конструисање   30 4 год Босански
RSNP SD 3D82S Механичар моторних возила                                                30 3 год Српски
RSNP SD 4D83S Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина  30 4 год Српски

Саобраћај
RSNP SD 3I11D Возач моторних возила                                                            30 3 год Босански
RSNP SD 3I11S Возач моторних возила                                                             30 3 год Српски
RSNP SD 4I01S Техничар друмског саобраћаја                                               30 4 год Српски
RSNP SD 4I01D Техничар друмског саобраћаја                                              30 4 год Босански