Cenovnik

C  E  N  O  V  N  I  K

                                                  ZA  III  I  IV  STEPEN

           1.UPIS ———————————————————————————-3.000,00

           2.OBNOVA GODINE—————————————————————-1.000,00

           3.ISPIT BEZ PISMENOG SA KONSULTATIVNOM NASTAVOM—–1.200,00

           3.ISPIT SA PISMENIM SA KONSULTATIVNOM NASTAVOM——–1.500,00

           4.ZAVRŠNI ISPIT——————————————————————- 4.000,00

           5.MATURSKI ISPIT ————————————————————— 5.000,00

ZA V STEPEN

           1.ŠKOLARINA———————————————————————-10.000,00

           2.ISPIT SA KONSULTATIVNOM NASTAVOM—————————  2.500,00

V STEPEN ZAVRŠNI ISPIT

           TESTOVI

           “B’ KATEGORIJA—————————————————————-  3.500,00

           “C”KATEGORIJA—————————————————————-  4.000,00

          METODIKA OBUKE VOŽNJE

          “B” KATEGORIJA——————————————————————3.000,00

          “C” KATEGORIJA——————————————————————3.500,00

          “E” KATEGORIJA——————————————————————4.000,00

          “D” KATEGORIJA——————————————————————5.000,00

         ODBRANA RADA

          “B” KATEGORIJA——————————————————————3.000,00

          “C” KATEGORIJA——————————————————————3.500,00

          “E” KATEGORIJA —————————————————————–4.000,00                                                            

          “D” KATEGORIJA —————————————————————–5.000,00

                                                                                                                  DIREKTOR

                                                                                                             Hido Ljajić, prof.

                                                                                                           ____________________