www.tehnickanp.edu.rs Pretraga
Istorijat

Nakon Prvog svetskog rata Novi Pazar je postao središte trgovine i zanatlija. Osnovane su nove institucije i zato je u toj posleratnoj godini bilo važno da počne sa radom škola u kojoj bi se obrazovale zanatlije i trgovci. Zbog potreba stanovništva koje se sve više širilo i težilo obrazovanju, u Novom Pazaru se 1919.godine otvara se Opšte zanatsko - trgovačka škola.  Trebalo je mnogo truda i ambicije da se sve obaveze profesora i upravnika škole izvrše savesno i na vreme.

Učenici su postizali vidne rezultate, mada je trebalo više godina napornog rada da se rezultati poboljšaju. Sticajem tadašnjih ekonomskih i političkih okolnosti, škola je uvek išla napred, trudila se da stvori adekvatne uslove za rad i u tome je uspela. Svake godine se upisivao veći broj učenika, od kojih su mnogi učestvovali na radnim akcijama, na takmičenjima saobraćaja, elektrotehnike i konfekcionarstva. Imali su najsavremenije opremljen kabinet stranih jezika i stekli su trajno znanje.

Škola za kvalifikovane radnike

1967. škola dobija novi naziv, a to je Škola za kvalifikovane radnike. Sa puno entuzijazma i elana krenulo se u nove nastavne sadržaje koje su profesori ispunjavali sa puno savesti i ambicije,  što je dalo vidne rezultate. Bilo je mnogo uspona i padova, ali se održao zavidan nivo i osvojene medalje sa raznih takmičenja potvrđuju uspeh svih radnika i učenika koji su ostvarili više ciljeve.
S obzirom na okolnosti i potrebe grada, 1974.godine Škola za kvalifikovane radnike prerasla je u Tehnički školski  centar "Zenun Hasković". Škola je ponela ime borca iz Drugog svetskog rata i imala je za cilj i zadatak da ostvari sve planove i obaveze modernijeg vremena. Te godine u školi je bilo skoro hiljadu učenika i preko 20 odeljenja raznih smerova. Učenici škole su učestvovali na Smotri amaterizma, mnogi od njih su bili takmičari na sportskim događajima i osvajali su medalje koje i danas krase prostorije ove škole.

Tehnička Škola Novi Pazar

Posle mnogo mukotrpnog rada škola dobija naziv Tehnička škola, i ona, kao samostalna vaspitno - obrazovna organizacija postoji od 1990.godine.

Tada su se školovali razni kadrovi, od prvog do petog stepena stručne spreme. Pojedina odeljenja su učestvovala u humanitarnim akcijama u gradu, radila su na čišćenju i ulepšavanju grada i pomagala usamljenim licima, tako da su time doprinosila afirmaciji škole na svim poljima. Škola je pokušavala da zaštiti generacije mladih koji su se sretali sa mnogobrojnim problemima, učila ih da samokritično razmatraju rad i da postanu dobri ljudi.

Gde se nalazimo
  • Adresa: Vuka Karađića BB mapa tehničke skole
  • Grad: Novi Pazar
  • Tel: 020 311 945
  • Fax: 020 311 945
Pratite nas Preko Socijalnih MreŽa
tehnickanp.edu.rs facebook tehnickanp.edu.rs twitter tehnickanp.edu.rs on linkedin tehnickanp.edu.rs youtube © 2013 Tehnička škola Novi Pazar. Sva prava zadržana.