Upis 2021/2022

УПИС У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ НОВИ ПАЗАР  ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.годину

ИЗМЕНЕ ПЛАНА УПИСА У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2021./2022. ГОДИНУ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб, тел: 020 / 311-945

tehnickanp1@mts.rs, direktor@tehnickanp.edu.rs , www.tehnickanp.edu.rs

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
       
RSNPSD4E24SАДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА 304 ГОД 
RSNPSD4E04DЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ304 ГОДБОСАНСКИ ЈЕЗИК
RSNPSD4E41DЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА304 ГОДБОСАНСКИ ЈЕЗИК
RSNPSD3E15DЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР303 ГОДБОСАНСКИ ЈЕЗИК
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
       
RSNPSD3D82SМЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА15/7+8 ДУАЛ3 ГОД 
RSNPSD3D22SБРАВАР – ЗАВАРИВАЧ15/7+8 ДУАЛ3 ГОД 
RSNPSD4D08DМАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА304 ГОДБОСАНСКИ ЈЕЗИК
RSNPSD4D83SТЕХНИЧАР ЗА КОМПИЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА304 ГОД 
САОБРАЋАЈ
       
RSNPSD3I11DВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА303 ГОДБОСАНСКИ ЈЕЗИК
RSNPSD4I01DТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА303 ГОДБОСАНСКИ ЈЕЗИК
RSNPSD4I01SТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА304 ГОД 
RSNPSD3I11SВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА303 ГОД 

ИЗМЕНЕ У ПЛАНУ УПИСА

У табеларном приказуКонкурса, код општине Нови Пазар, у школи под редним бројем 4.     ТЕХНИЧКА ШКОЛА, брише се

RSNP  SD  3E15D ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР303  ГОДБОСАНСКИ

додаје се:

RSNP  SD  3E19D ЕЛЕКТРИЧАР 303  ГОДБОСАНСКИ

У табеларном приказу Конкурса, код општине Нови Пазар, у школи под редним бројем 4.         ТЕХНИЧКА ШКОЛА, брише се

RSNP  SD  3D82SМЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА 7+8  ДУАЛ153  ГОД 
RSNP  SD  3D22S БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ7+8  ДУАЛ153  ГОД 

додаје се:

RSNP  SD  3D82SМЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА303  ГОДСРПСКИ